Боулинг писта

Тази игра се играе в специална построена за целта зала с изградени писти в края на киото са разположени кегли. Целта на играта е да се съборят колкото може повече кегли с един удар. Над 110 страни членуват в Федерацията...

История на боулинга

Боулингът е с дълга и богата история. Днес е един от най популярните спортове в света. Британският антрополог Сър Флиндърс Петри открива през 1930 г. колекция от предмети в детски гроб в Египет, които приема за предшественици на боулинга....

Албена Денкова

Албена Денкова е българска състезателка по фигурно пързаляне при танцовите двойки. Нейният партньор е приятелят и́ Максим Ставийски. Двамата са първите българи, които печелят медал на световно първенство по фигурно пързаляне. Албена започва кариерата си като гимнастичка, но по късно,...

Най-ново

Лекарства при диабет

Диабетът е състояние, което нарушава способността на организма да преработва кръвната глюкоза, по-известна като кръвна захар. Могат да се появят различни видове диабет и управлението...
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@allsports.stroitelstvo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.