Техника на ловене и подаване на топката в баскетбола

Ловене на топката – Ловенето на топката е технически похват, с помощта на който се създава възможност за получаване на топката и за по-нататъшни действия с нея. При ловенето на топката играчите трябва да отчитат височината на летежа, скоростта и въртенето на...

Правила за придвижване с топка – при водене и пивотиране

Воденето на топката започва, когато състезател, придобил владеене на „жива” топка в игрището, и дава тласък чрез отхвърляне, отплесване, търкаляне или тупкане по пода, като след това я докосва отново, преди тя да е докоснала друг състезател. Воденето на топката...

Отборни тактически действия в нападение при баскетбола

спешната игра в нападение зависи преди всичко от колективните усилия на целия отбор. В зависимост от начина, по който се организират и провеждат действията на играчите, нападенията биват два основни вида: - бързо нападение - постепенно нападение Бързото нападение се прилага най-успешно в...

Индивидуални тактически действия в защита при баскетбола

Независимо от вида отборна защита в играта винаги възникват ситуации, при които играч от единия пази играч от другия отбор. По този начин ефективността на отборните защитни действия се определя от индивидуалните качества на всеки състезател. Необходимите качества на индивидуална...

Отборни тактически действия в нападение при баскетбола II част

Не в 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@allsports.stroitelstvo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.