Царицата на спортовете

0
232

Леката атлетика представлява съвкупност от различни видове спорт, които включват бягане, хвърляне и скокове. Тя е основна олимпийска дисциплина и от 1896 година е включена в програмата на летните олимпийски игри. Името ѝ идва отгръцката дума „athlon“, която означава „състезание“.

Висш ръководен орган, регулиращ провеждането на състезания и развитието на леката атлетика като вид спорт е Международната асоциация на лекоатлетическите федерации (IAAF), която е създадена през 1912 година в Стокхолм и понастоящем включва 213 национални федерации. Под ръководството на IAAF се организират Световните първенства на открито и в зала, както и състезанията по лека атлетика в рамките на Олимпийските игри. Европейските първенства се организират под егидата на Европейската асоциация по лека атлетика (EAA). В България главен организационен и управленски орган е Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).

История:

В древността

Атлетическите упражнения са познати още в античността, състезанията по бягане, ходене, скачане, хвърляне са сред най-старите от всички спортове. За това свидетелстват много статуи и рисунки. Най-ранните извори са изображенията в древноегипетските гробници в Сакараотпреди повече от 2250 г.пр.н.е. , представляващи илюстрации на бягане на Фестивала Сед и високи скокове.

За официално начало на леката атлетика като спорт се приемат състезанията по бягане на първите Олимпийски игри в Древна Гърция през 776 г.пр.н.е. По-късно (708 г. пр.н.е.) към състезанията се включват хвърляне и скачане в рамките на пентатлона.

Съвременна лека атлетика: Финал на 100 м. Олимпийски игри 1896 г

Счита се, че съвременната лека атлетика води началото си от състезанията по бягане в английските колежи през 19 век, като няколко учебни заведения си оспорват първенството.Така например през 1837 година се провеждат състезания по бягане на около 2 километра в колежа в град Ръгби, които дават началото на състезания и в много други английски колежи. По-късно са включени състезания на по-кратки разстояния, бягане с препятствия, хвърляне на тежести, а през 1851 година и скокове на височина и на дължина. През 1864 година между Оксфорд и Кембридж се провеждат първите съревнования, които по-късно стават ежегодни. Първите съвременни лекоатлетически състезания на закрито се провеждат през 1863 г. в Лондон.

В 1865 г. е основан Лондонският атлетически клуб. популяризиращ леката атлетика, провеждащ съревнования и наблюдаващ за спазване на статута на любителските състезания. Любителската атлетическа асоциация е организирана в 1880 г.

Малко по-късно започва да се развива леката атлетика в САЩ (атлетическият клуб в Ню Йорк е организиран в 1868 г., а студентският спортен съюз — в 1875 г.), като добива широко разпространение в университетите. Това обезпечава в следващите години (до 1952 г.) водещото положение на американските лекоатлети в света. Около 1880—1890 г. в много страни по света са създадени любителски лекоатлетически асоциации. Широкото развитие на съвременната лека атлетика е свързано с възраждането на олимпийските игри през 1896 г.

Началото на распространението на леката атлетика в Русия е положено в 1888 г., когато в близост до Петербург е организиран спортен кръжок. В същата година там е проведено първото в Русия съревнование по бягане. Първото първенство по лека атлетика се провежда в1908 г. В него взимат участие около 50 спортисти.

Олимпийски лекоатлетически дисциплини

Бягане

100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
10000 m
полумаратон 21 098 m
Маратон 42 195 m
100 м с препятствия (жени)
110 м с препятствия (мъже)
400 м с препятствия
3000 м стипълчейз
20 км спортно ходене (мъже и жени)
50 км спортно ходене (мъже)
4х100 м щафета
4х400 м щафета

Технични дисциплини

Висок скок
Овчарски скок
Скок на дължина
Троен скок
Тласкане на гюле
Мятане на диск
Хвърляне на копие
Хвърляне на чук
Десетобой (мъже): първи ден — 100 м, скок дължина, тласкане на гюле, скок височина, 400 м; втори ден — 110 м с препятствия, мятане на диск, овчарски скок, хвърляне на копие, 1500 м.
Седмобой (жени): първи ден — 100 м с препятствия, скок височина, мятане на гюле, 200 м; втори ден — скок дължина, хвърляне на копие, 800 м.