Техника на хвърляне в боулинга

0
125

Стартът е на 2.5 – 3.0 м от фал линията. Застава сее в средата на пистата или малко в дясно. Правят 4 1/2 нормални крачки ходейки бавно. Левият крак е с 10 – 15 см по-напред от десния, но и двата крака гледат напред. Върви се по права линия напред и като се хвърли топката е необходимо да запази равновесие.

Топката се държи с двете ръце. Палецът и двата средни пръста влизат в дупките на топката. Другите два пръста обгръщат топката. Лактите се опират в тялото. Коленете и раменете трябва да гледат напред към кеглите, а не да са обърнати на страни. Коленете може леко да се свият.

Първата крачка се нарича PUSHWAY. Прави се с десния крак, като едновременно с това топката се избутва напред и надолу. Втората крачка се нарича SWING. Когато се прави тя, топката се издърпва надолу и назад, като заедно с това лявата ръка се изнася настрани, за да се увавновеси тялото. Третата крачка – BACKSWING. Топката се изнася възможно най – много зад гърба, като играчът трябва да се свие леко кръсто и леко да се наведе напред. Коленете не трябва да се свиват! Четвъртата  крачка се нарича SLIDING STEP & RELEASE. След като топката премине предния крак, които се е плъзнал, тя се освобождава да отьвръкне от ръката, като рамото и ръката трябва да последват посоката на топката. Изхвърляйки топката, ръката не трябва да се разтваря, като пръстите трябва да останат свити, а ръката да продължи движението си нагоре към главата. Междувременно лявата ръка се изнася настрани, за да се запази равновесие, а колената и раменете гледат напред към кеглите.