Техника на ловене и подаване на топката в баскетбола

0
3125

Ловене на топката – Ловенето на топката е технически похват, с помощта на който се създава възможност

за получаване на топката и за по-нататъшни действия с нея.

При ловенето на топката играчите трябва да отчитат височината на летежа, скоростта и въртенето на топката. В зависимост от тези фактори се прилагат различни видове ловене: на място, в движение, с отскок, с една ръка, с две ръце и т.н.

Ловене на топката на височината на гърдите – Ръцете са силно протегнати напред, леко свитите пръсти и дланите образуват вдлъбнатина, малко по-голяма от размерите на топката. Тялото е полусгънато – в основен баскетболен стоеж.

При ловене на нисколетяща топка обикновено се прави крачка напред с единия крак, трупът е силно сгънат, краката са по-силно свити в коленете, а ръцете се насочват напред и надолу. Пръстите са обърнати напред, а палците напред и нагоре.

Разновидност на този начин е ловенето на топка, отскочила от земята. Разположението на частите на тялото е същото. Тук пръстите на ръцете са насочени надолу и заедно с дланите обхващат топката отстрани в момента на отскачането и от земята.

Ловене на високолетяща топка – Осъществява се чрез обтягане на ръцете напред и нагоре. Пръстите сочат нагоре, а дланите са обърнати една срещу друга, леко насочена към топката. Трупът е изправен. В момента на докосване на топката до пръстите дланите се сближават, а пръстите обхващат топката.

Разновидност на ловенето на високолетяща топка е ловенето на топка отскочила от таблото. То се прилага при борба под коша в защита и нападение. Техниката на ловене на топката е същата.

Ловене на топката в движение – Създава възможност за по-активни следващи действия – подаване в движение, водене на топката, стрелба в копа, спиране. В момента на докосване на топката, тялото трябва да бъде във въздуха в крачка. В движение топката може да се лови не само при насрещно летене, но и когато се получава от към гърба или отстрани.
Ловене на топката с една ръка. Прилага се в случаи, когато игровата обстановка не позволява топката да се лови с две ръце. Ръката се изнася напред и  встрани, леко сгъната в лакътната става, за пресичане полета на топката.

Подаване на топката – Подаването на топката е технически похват, с помощта на който играчите владеят

топката, подават си я един на друг и осъществяват взаимодействия за атака на противниковия кош.

Подаване на топката с две ръце от гърди – Това е основният начин, който осигурява много добра връзка между играчите на близки и средни разстояния. Топката се държи с широко разтворени пръсти на височина на гърдите. Ръцете са свити, лактите отпуснати и леко разтворени встрани. Подаването се извършва с енергично разгъване на ръцете и активно изтласкване с пръстите и китката. За придаване на по-голяма скорост върху топката тежестта на тялото може да се пренесе върху изнесения напред крак.

Разновидност на това подаване е подаването с две ръце с удар в пода. Техниката на изпълнение е същата, но топката се насочва напред и надолу.

Подаване с две ръце над глава – Използва се подаване над защитника  и понякога е особено ефикасно при подаване към централните нападатели. Топката е изнесена над главата, пръстите я обхващат отстрани, палците са обърнати един към друг.

Подаване с две ръце отдолу – Използва се за подаване на близко преминаващ съиграч. Подаването се осъществява от изходно положение на изнесена топка към задния крак, който е поел по-голямата част от тежестта на тялото. Топката се изхвърля чрез разгъване на ръцете или само с движение на китките.

Подаване с една ръка от рамо – Това е най-разпространеният похват за подаване на топка на всякакви разстояния. Той е особено необходим при осъществяване на бърз пробив. Подаването на топката с една ръка от рамо може да се извърши със скок от противоположния на хвърлящата ръка крак.

Подаване с една ръка отдолу – Извършват се същите движения както при подаване с две ръце отдолу.

Разликата се състои в това, че топката се държи само с една ръка отзад, а другата я придържа отпред.

Подаване с една ръка над глава (ветриловидно) – Ефикасен похват за подаване над защитник. Може да се изпълнява от място  и в движение с отскачане от един крак. Преди подаването топката се държи с две ръце. При започване на подаването тя остава само в хвърлящата ръка, която започва да се изнася отстрани обтегната. Топката се пуска когато ръката достигне вертикално положение. В този момент китката се прегъва надолу, а ръката се сгъва в лакътна става, като съпровожда топката  и след отделянето и от пръстите.

Подаване с една ръка отстрани – Прилага се за подаване на топката покрай тялото и защитника. При това подаване топката се изнася с обтегната ръка встрани и с камшично движение на китката и пръстите се насочва покрай тялото на защитника в различни направления според движението на получателя.

Към подаването на топка с една ръка спадат т.нар. скрити подавания. Те се прилагат неочаквано за противника, като част от основните движения остават скрити от очите му. Най-често се използват подаване зад гърба и подаване зад рамо.