Тенис на маса – игрално поле, мрежа и топчета

0
102

1. Горната повърхност на масата, наречена “игрална повърхност” трябва да бъде правоъгълна, с дължина 2.74м и ширина 1,525м, разстоянието от пода до равнината, в която лежи игралната повърхност, трябва да е 76см.

2. Игралната повърхност включва и горните ръбове на масата, но не включва страните на масата, разположени под горните ръбове.

3. Игралната повърхност може да бъде от всякакъв материал, като дава равномерно отскачане от 21 до 25 см, когато върху нея е пусната стандартна, топка от височина 30,5 см.

4. Игралната повърхност трябва да е оцветена в тъмно, да е матова с бяла линия, широка 2 см по ръбовете.

5. Линиите по ръбовете с дължина 2,74 м се наричат странични линии.

6. Линиите по ръбовете с дължина 1.525 м се наричат крайни линии.

7. Игралната повърхност трябва да бъде разделена на две еднакви “полета” посредством мрежа, успоредна на крайните линии. Игралната повърхност трябва да е непрекъсната по цялата площ на двете полета.

8. За двойки всяко поле трябва да е разделено на две еднакви части, наречени “половин полета”. Те се разделят чрез бяла линия, широка 3 мм, успоредна на страничните линии и наречена “централна линия”; централната линия се счита като част от “половин полето” на сервиращия.

Мрежа:

1. Мрежата трябва да бъде окачена на корда, закрепена с краищата си на вертикални стойки, високи 15,25см. Крайните точки на всяка стойка трябва да са на разстояние 15,25см от страничните линии.

2. Горната част на мрежата по цялата дължина трябва да е на разстояние 15,25см от гралната повърхност.

3. Долният край на мрежата по цялата си дължина трябва да е възможно най-близо до игралната повърхност и краищата на трябва да са възможно най-близо до стойките.

Топче:

1. Топката трябва да е сферична с диаметър от 40мм.

2. Теглото на топката трябва да е 2,7г.

3. Топката трябва да е от целулоид или някои подобни пластмаси, да е бяла или жълта и матова.