Ракета за тенис на маса

0
97

Ракета за тенис на маса:

1. Ракетета може да бъде с всякаква големина, форма и тегло.

2. Основата трябва да бъде дървена, непрекъсната, с еднаква дебелина, гладка и твърда, счита се, че основата е дървена, когато поне 85% от дебелината и е от дърво като нито един от свързващите слоеве не може да бъде повече от 7.5% от дебелината на основата или повече от 0,35мм в зависимост от това, коя от двете мерки е по-малка.

3. Покриващият материал на страната, използвана за удряне по топката, може да. бъде от обикновенна гума със Зъбците навън, като общата му дебелина, включваща и слепването, не трябва да е повече от 2 мм. Той може да бъде и от гума, тип сандвич, със зъбците навътре, с обща дебелина, включително и слепването, не повече от 4мм.

4. Гума със зъбци представлява пласт от непореста гума /каучук/, естествен или синтетичен, с равномерно разпределени зъбци по цялата повърхност с гъстота не по-малко от 10 зъбци на кв.см. и не повече от 50 на кв. см.

5. Гума, тип сандвич, представлява пласт от пореста гума, покрита с външен слой гума със зъбци, като дебелината на гумата не може да бъде повече от 2 мм.

6. Частта от ракетата, най-близо до дръжката, която се обхваща от пръстите, може да бъде покрита с всякакъв материал за удобство при хващането. Тази част може да се счита като част от дръжката.

7. Малки отклонения от изискванията за покритието, дължащи се на избеляване, износване или случайно повреждане, могат да бъдат пренебрегнати, в случай че не променят съществено характеристиката /качествата/ на повърхността.

8. Страните на ракетата трябва да бъдат матови, като едната от тях червена, а другата черна.

9. Преди използването на ракетата за пръв път в една среша състезателят трябва да позволи на своя противник и на съдията да я прегледат.