Правила за придвижване с топка – при водене и пивотиране

0
3009

Воденето на топката започва, когато състезател, придобил владеене на „жива” топка в игрището, и дава тласък чрез отхвърляне, отплесване, търкаляне или тупкане по пода, като след това я докосва отново, преди тя да е докоснала друг състезател.

Воденето на топката се счита за завършено в момента, когато състезателят докосне топката едновременно с двете си ръце или ако допусне топката да се задържи в едната или двете му ръце.

След като завърши дрибъла, състезателят няма право да дриблира повторно, освен ако това стане след като вече е загубил владеенето на топката.

Пивотиране

Обръщане с топката или пивотирането е разрешено движение, когато състезател, държащ „жива” топка в игрището пристъпва един или повече пъти с един и същи крак в произволна посока, като същевременно държи другият си крак, наречен пивотиращ, опрян до пода, без да го отделя от допирната му точка.