Отборни тактически действия в нападение при баскетбола

0
2272

спешната игра в нападение зависи преди всичко от колективните усилия на целия отбор.
В зависимост от начина, по който се организират и провеждат действията на играчите, нападенията биват два основни вида:
– бързо нападение
– постепенно нападение

Бързото нападение се прилага най-успешно в случаите, когато противникът на разполага с достатъчно време да организира своята защита. Нападащият отбор се стреми за кратко време да създаде числено или игрово преимущество над противника и да отбележи кош.

Бърз пробив – целта на бързия пробив е чрез бързи и организирани действия да се постигне числено или игрово превъзходство над противника и да се реализира кош.

Възможности за провеждане на бързия пробив се създават при следните положения:
– след овладяване на топката под коша при несполучлива стрелба
– при сполучлива стрелба и сполучливо изпълнен наказателен удар
– при вкарване на топката в игра от страничната линия
– при спорна топка

Бързият пробив включва три фази:
– начало – овладяване на топката и бързото и пускане в игра
– развитие – заемане на коридори и пренасяне на топката в полето на противника
– завършек – атакуване на коша и борба за отскочилата топка

Начало на бързия пробив – Успехът на първата фаза зависи от добрата организация на борбата за отскочилата от таблото или от коша топка и от бързината на първото подаване или придвижване с топката.

Развитие на бързия пробив – заемане на коридорите. Попълването на коридорите започва веднага щом се овладее топката. Играчите, които не участват в борбата под коша и не са в изгодна позиция за първото подаване, се устремяват напред, за да попълнят коридорите.

Завършваща фаза – пряката атака на коша. Първите трима състезатели, които достигнат линията за наказателен удар, срещат упорита съпротива. Състезателят в средния коридор трябва да се задържи на наказателната линия. Защитниците (ако двама срещу трима) ще приложат вертикална или хоризонтална защита. Ако защитата е застанала вертикално (един зад друг), топката трябва да се подаде към един от страничните коридори. Ако двамата защитници са в хоризонтална линия, състезателят на наказателната линия има възможност да завърши бързия пробив чрез стрелба от средно разстояние или с фронтална атака.

Контраатака – В случаите, когато атаката на противника е била прекъсната, защитаващият се до този момент отбор преминава в контраатака. Нейното организиране и провеждане почива на същите принципи, както на бързия пробив. В повечето случаи контраатаката е плод на активните защити и може да се осъществи от целия отбор или от група играчи.
Следователно контраатаката е разновидност на бързия пробив, която се характеризира с още по-голяма динамика и ефективност вследствие на изненада и слабия тил на противника.