Организация на транспортните услуги

0
839

Организацията на транспортните услуги включва в себе си пътнически или товарни превози, товарене-разтоварване, услуги по експедиция и опазване на товара, услуги по застраховане на товара и други съпътстващи услуги. За никого не е тайна,че най-използван е автомобилния транспорт за превоз на товари. От него се ползват всички категории потребители – от частни лица до големи компании.

Транспортните услуги са насочени към удовлетворяване потребностите на клиентите при възможно по-ниски разходи на средства и време. Окончателните разходи зависят от разстоянието до крайната точка на товара, срока за изпълняване на превоза, вида на автомобила. Всяка фирма си има направена калкулация за единица разстояние за всеки вид транспорт като се има предвид вида на транспортното средство,  разхода на гориво и смазочни масла, разхода на заплата за водача и товарачите. Заявените допълнителни услуги и материали увеличават цената на услугата.

Всяка успешна фирма за транспортни услуги има в своя щат добри специалисти, които непрекъснато разработват оптимални и рационални по всички показатели маршрути за превоз на товари, организация работата на складовете, избират подходящи средства за осъществяване на всеки конкретен превоз, организират работата на хамали и другите обслужващи служби.

Организацията на транспортните услуги трябва да бъде много добре обмислена. Само в сътрудничество с една фирма клиентът може да се избави от огромно количество проблеми и излишни разходи. Много често за предпочитане са тези фирми, които предлагат и хамалски услуги. Тази услуга е особено търсена от частни лица при преместване и смяна на жилището. За преместване на офиса също са предпочитани фирмите, предлагащи едновременно транспорт и хамалски услуги.

Тези фирми са предпочитани, защото работниците са с опит в опаковане, товарене и  разтоварване на всякакви видове товари. Освен това всички работници носят отговорност за превозване на вещите, стоката или какъвто и  да е товар в качество, в каквото са получени.

Често се налага да се ползват транспортни услуги и от производствени предприятия и складове за разпределяне на продукция, разнасяне в търговската мрежа или в склад за съхраняване. Тук пак са за предпочитане фирмите предлагащи и хамалски услуги, защото не винаги складовете разполагат с нужните работници за товарене или разтоварване на стоките. Така фирмите предлагащи хамалски услуги със собствен транспорт са предпочитани, защото осигуряват и опитни товарачи.