Общите условия на куриерите

0
1042

Тук ще ви представим едни от условията на куриерите, за да може те да приемат пратката ви и успешно да извършат доставката. С тези условия задължително трябва да сте запознати и да подпишете договор, че ги приемате и че ще се съобразявате с тях. Ако нарушите това писмено обещание, вие поемате последствията за пратката и за вас самите. А ако всичко върви гладко, и вие ще сте доволни, и всичко по отношение на пратката ви ще е както трябва. Разбира се, условията ви се предоставят подробно, а вие сами преценявате дали сте способни да ги спазите.

Имате право да договаряте бонус услуга относно пратката, но това не означава, че тя на 100 процента ще бъде приета и изпълнена. Това естествено включва подписване на допълнително споразумение. Куриерите имат собствен маршрут, който няма как да се промени освен, ако на пътя има ремонт и минаването по него в такава ситуация е невъзможно. Гарантира се равнопоставен достъп до пратката от страна на получателя и подателя. Можете да поискате точна дата, на която да е получена пратката, и закъснения в рамките на 3 дни са съвсем нормални, но за по-големи можете да си търсите правата и да искате някакво обезщетение от фирмата.

Съгласието ви с условията на куриерите описани в договора се приемат само и единствено, ако в договора е наличен в долния десен ъгъл вашия подпис, направен с химикал. За да се отбележи, че пратката е достигнала до вас, се подписвате на документ, с който потвърждавате, че тя е вече е в ръцете ви. До последно се запазва тайната на кореспонденцията на потребителите. Всяка пратка се доставя до точния посочен адрес и в ръцете на посочения получател, при показване на документ за самоличност. Куриерите имат право да видят пратката само, ако се съмняват дали е безопасна и имат доказателства за това, че може да съдържа забранени предмети или вещества.

Ако са налични спорове между потребители и куриери, те се решават по мирен цивилизован начин чрез сключване на допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие между двете страни е нужно да бъде намесен управителя на фирмата, който да оправи нещата. В противен случай може да се стигне до съд.