Индивидуални тактически действия в нападение при баскетбола

0
505

Това са такива действия, при които нападателят със или без топка си служи с определени технически похвати, чрез които се освобождава от защитника, за да получи топката в удобна позиция и да стреля в коша.

Индивидуални действия без топка – Едно от най-важните условия за успешна игра в нападение е умението да се играе без топка. Към индивидуалните действия без топка се отнасят:
– действия за отвличане вниманието на противника
– действия за заемане на удобна позиция и получаване на топката

При играта без топка действията на играчите трябва да бъдат обмислени и целенасочени. Необходимо е да се полагат максимални условия за освобождаване от защитника чрез използване на залъгващи движения с трупа, ръцете, краката и дори мимики.

Индивидуални действия с топка – Към индивидуалните действия с топка се отнасят:
– ловене и подаване на топката
– водене на топката
– стрелба в коша
– залъгващи движения(финтове)