Индивидуални тактически действия в защита при баскетбола

0
1563

Независимо от вида отборна защита в играта винаги възникват ситуации, при които играч от единия пази играч от другия отбор. По този начин ефективността на отборните защитни действия се определя от индивидуалните качества на всеки състезател.

Необходимите качества на индивидуална игра в защита са: желание, бързина, правилен защитен стоеж, придвижване в защита, координираност на движенията, добро периферно зрение, концентрация на вниманието, агресивност.

Индивидуалните действия в защита са продиктувани от тези на нападателя. В зависимост от това се различават следните случаи:

 • действия срещу играч без топка
 • действия срещу играч с топка
 • действия при числено неравенство (срещу двама нападатели)
 • овладяване на топката под собствения кош

Действия срещу играч без топка – Нападателят може да бъде в статично положение или в движение. В зависимост от това действията на защитника се свеждат до следното:

 • Да не позволи на нападателя да заеме позиция, удобна за получаване на топката, и да атакува коша. Осъществява се предварително изпреварващо движение.
 • Да предотврати получаването на топката в удобна позиция за стрелба в коша.
 • Да положи максимални усилия за овладяване на топката, ако тя бъде отправена към нападателя или се намира в близост до него.
 • Да избягва заслоните, като не изчаква на място поставянето им, а се движи.

Действия срещу играч с топка – Нападателят може да бъде на място или в движение. В първият случай защитникът е длъжен:

 • Да не позволи стрелба в коша, като се приближи до нападателя с топка и активно му противодейства, принуждавайки го да стреля от трудно или неизгодно положение.
 • Да затрудни подаването на топката
 • Да не позволи пробив към коша с дрибъл. Защитникът не трябва да скъсява разстоянието между него и нападателя, като с бързи придвижвания затваря пътя му към коша
 • Да направи усилия за отнемане на топката, като прецени условията и качествата на нападателя, да използва подходящи похвати за чисто отнемане на топката.

Срещу нападател, който води топката, защитникът застава на разстояние една протегната ръка, подчертано от едната му страна (силната).

Действия при числено неравенство – Чрез залъгващи движения защитникът трябва да спре водещия топката и да предизвика далечна стрелба или прибързано нападение.

Овладяване на топката под коша – 
Овладяването зависи от избора на мястото и от рационалната техника. Ако нападателят се намира по-далече от коша, защитникът заема позиция между него и коша. Щом нападателят стреля, защитникът трябва чрез задно обръщане да застане на пътя на нападателя и да го спре с тяло, докато топката отскочи от таблото или коша.

тактически