Волейболно игрище

0
150

Поради специфичните й особености и сравнително лесното оборудване на мястото за игра, волейболът е лес­нодостъпна игра за хора от всички възрасти и професии. Може да се практикува на терени с най-различно покритие: корт, трева, пясък, изкуствена настилка, дървен подиум.

Игралното поле представлява правоъгълник, ограничен с линии по 9 м и 18 м. Дългите линии се наричат странични, а късите-крайни. Разделено е на два еднакви квадрата от 9-метрова линия, която се нарича средна. На 3 метра от средната линия и в двете игрища са очертани линии, които определят зоната за атака край мрежата. Те са с дължина по 15 м, като в игралното поле са непрекъснати, а в свободната зона-прекъснати. В тази част на игрището могат да извършват напада­телни действия или блокада само трима от шестимата участници, които в момента са на първа линия. Като продължение на страничните линии, на 20 см от крайните линии, се очертават чети­ри линийки по 15 см, които ограничават двете зони за изпълнение на начален удар. Всички очертания са с широчина 5 см. Страничните и крайни линии са включени в размерите на иг­рището. Около игралното поле е необходимо да има свободно пространство, не по-малко от 3 м, което се нарича “свободна зона”. Мрежата се поставя над средната линия, опъната на два стълба, намиращи се на 11м един от друг. Широчината на мрежата е 1 м, а дължината-9 м и се определя от две ограничителни ленти. Те са с бял цвят широки 5 см и се поставят перпендикулярно на страничните и средна­та линия. На външната им страна се закрепват боядисани в два цвята антени с дължина 180 см, като 80 см от тях са над нивото на горния край на мрежата. По този начин е ограничено игровото пространство над мрежата. На регламентираните държавни, европейски и световни първенства височината на мрежа­та е 224 см за жени и 243 см за мъже. За останалите възрастови групи в различните държави височината на мрежата се определя от съответните федерации.

Самото то се разделя условно на шест зони: при всяко спечелване на начален удар, играчите трябва да сменят позицията си, като се преместват по посока на часовниковата стрелка и да отидат в съседната зона. Например играчът от зона 2 отива в зона 1, а играчът от зона 1 отива в зона 6. Играчите нямат право да нарушават зоните си до нанасяне на удар по топката за изпълнение на начален удар.