Боулинг писта

0
157

Тази игра се играе в специална построена за целта зала с изградени писти в края на киото са разположени кегли. Целта на играта е да се съборят колкото може повече кегли с един удар.

Над 110 страни членуват в Федерацията по боулинг FIQ (Fedration Internationale des Quileeurs) с над 100 милиона играчи в целия свят.

В USA съществуват над 5000 зали за боулинг с над 4 милиона регистрирани играчи.

Залите за боулинг по света се различават по големина и архитектура. Съществуват зали с по две писти и такива с над 100 писти.

Пистата за боулинг представлява гладка и равна повърхност, направена от полирано дърво или синтетичен материал. Тя се състои от 4 части: място за засилване, пътека, място където стоят кеглите и ров/яма. Мястото за засилване е дълго поне 4.5 м – там играчите правят няколко стъпки, за да придобият инерция преди да пуснат топката към кеглите. Фаул линията маркира мястото, където играчите трябва да пуснат топката на пътеката. Краката на състезателя не бива да докосват или да прекрачват фаул линията, дори и след като топката е вече хвърлена. Ако това се случи, падналите при този удар кегли не се добавят към резултата. На мястото за засилване има маркировка, която помага на играчите да се прицелят в кеглите и да преценят удара си. Маркировката се намира на 4.6 м, 3.7 м и 0.15 м от фаул линията.

Пътеката за боулинг представлява тясно пространство дълго около 18.3 м и широко 1 м. Стрелките по нея (на 1.8 и 2.4 м след фаул линията) помагат на състезателите да се прицелят. От двете страни на пътеката се намират улеи, които са по-ниско от самата пътека – те поемат топката, когато тя излезе извън пътеката. Всеки улей е широк 24.1 cm. Когато топката влезе в някой от улеите това не носи точки и се означава с хоризонтална чертичка в листа с резултатите.

В края на пътеката се намират кеглите, които са на разстояние 0.30 м една от друга. Те са подредени в триъгълна конфигурация – с една кегла в центъра и четири от всяка страна. Най-предната кегла е на 18.3 м от фаул линията. Кеглите обикновено са изработени от дърво и пластмаса, и тежат между 1.53 кг и 1.64 кг. Всяка кегла е висока 38.1 см. Кеглите имат тясно гърло, което надолу се разширява в диаметър 12 см в най-широката си част и отново се стеснява в основата си, която е 5.7 см в диаметър. Тази форма на кеглите позволява те да падат, ако бъдат наклонени на 10 градуса.

Ровът/ямата се намира зад кеглите. Там се намира специална машина, която поема топката и я връща обратно в началото на пистата – в автомата за топки. Тази машина също така събира кеглите и ги поставя на местата им.

В началото на пистата обикновено се намират монитори, които показват резултатите, а при автомата за топките се намира и сешоар за ръце, който издухва въдух. Сешаорът се използва за изсушаване ръцете на състезателите, което е важно за доброто захващане на топката.